Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Brancherelateret engelsk

Mål

      1. Eleven kan anvende engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
      1. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.