Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Patienttransport og forflytning

Mål

  1. Eleven kan anvende korrekt identifikation af patienten i forbindelse af patienttransport.

  2. Eleven kan udføre etisk korrekt borger-/patienttransport.

  3. Eleven har kendskab til forskellige hjælpemidler i forbindelse med borger-/patienttransport.

  4. Eleven kan anvende forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler.

  5. Eleven kan anvende de hygiejniske retningslinjer, der gælder i hospitalsmiljøet.

  6. Eleven kan elementær førstehjælp og kan hjælpe aktivt ved behandling af hjertestop.

  7. Eleven kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, madvogne m.v.

  8. Eleven kan udføre daglige arbejdsopgaver vedrørende depotfunktioner, varebestilling og linnedhåndtering.