Patienttransport og forflytning

Patienttransport og forflytning

Mål

 1. Eleven kan anvende korrekt identifikation af patienten i forbindelse af patienttransport.
 2. Eleven kan udføre etisk korrekt patienttransport. 
 3. Eleven har kendskab til forskellige hjælpemidler i forbindelse med patienttransport.
 4. Eleven kan anvende løft og forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler.
 5. Eleven kan anvende de hygiejniske retningslinjer, der gælder i hospitalsmiljøet.
 6. Eleven kan elementær førstehjælp og kan hjælpe aktivt ved behandling af hjertestop.
 7. Eleven kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, madvogne m.v.
 8. Eleven kan udføre daglige arbejdsopgaver vedrørende depotfunktioner, varebestilling og linnedhåndtering.

Fagets profil

Der vil i faget blive undervist i en blanding af teori og praktiske øvelser.

En del af undervisningen kan foregå på OUH eller andet sted, i forhold til forskelligt udstyr, depoter og forskellige procedure.

For at kunne øve forflytninger og andet, vil der arbejdes med cases og rollespil som eleverne skal deltage i.

En del af undervisningen vil være i tværfagligt samarbejde med andre fag og undervisere fra modulet.

Der vil være brug af It- udstyr til opgaver og til at søge viden på nettet

Læsning af relevant litteratur, artikler procedure og vejledninger.

Fagligt indhold

Vi vil i undervisningen arbejde med emnerne:

 • Grundprincipper til forflytning og patienttransport
 • Basisforflytninger som højere op i sengen, ud til sengekant og vending, op og sidde på sengekanten, fra siddende til stående, siddende til siddende og fra siddende til liggende. Samt op fra gulv.
 • Der vil blive arbejdet med forskellige hjælpemidler til at forflytte/mobilisere en patient
 • Transport af patient og udstyr, hvordan gør man det mest hensigtsmæssigt.
 • Undervisningen i 1. hjælp og hjertemassage.

Vi vil arbejde med problemstillinger omkring arbejdet med og omkring patienter og pårørende.

Vi vil arbejde med problemstillinger i forhold til forskellige afdelinger og deres retningslinjer

Vi vil arbejde med hvordan man passer beds muligt på sig selv både fysisk og psykisk. 

Der vil forekomme skriftlige opgaver, der skal afleveres elektronisk evt. via elevplan.

Der vil være øvelser/rollespil om patientcase’ der skal fremlægges praktisk i grupper og evt. på skrift.

Der vil være lidt litteratur der skal læses.

En del undervisning vil være problembasseret læring og kan forekomme i grupper eller som enkeltmandsopgaver.

Bedømmelseskriterier

Der gives stanpunktskarakter efter 7-trin skalaen.

Faget udbydes på avanceret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.