Forflytning og speciallejring

Forflytning og speciallejring

Mål ved rutineret niveau

  1. Eleven kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af bariatriske personer og lejringer af patienter som skal opereres.
  2. Eleven kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.
  3. Eleven kan arbejde med patienterne således, at patienternes egne ressourcer anvendes.
  4. Eleven kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen.
  5. Eleven kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejringer.

Mål ved avanceret niveau

  1. Eleven kan selvstændigt løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af bariatriske personer og lejringer af patienter som skal opereres.
  2. Eleven kan forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.
  3. Eleven kan i ikke rutine opgaver arbejde med patienterne således, at patienternes egne ressourcer anvendes.
  4. Eleven kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen.
  5. Eleven kan analysere en opgave og kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejringer.

Fagets profil

Undervisningen vil være en blanding af oplæg fra underviser og besøg på operationsafdelinger, der vil være videns søgning på nettet, fremlæggelser og gruppearbejde ud fra furskellige cases.

Der kan evt. tages udgangspunkt i en bestemt afdeling eller en bestemt lejring eller funktionsniveau.

En del af undervisningen vil være et tværfagligt samarbejde med andre fag på modulet.

Der vil være besøg fra fagpersoner og besøg på afdelinger. Vi vil forsøge at undervisningen ligger i skoletiden, men der kan/vil være besøg der ligge uden for skolens normale tid. Fx 5.45-7.30 eller 15.30-18.

Der kan være opgaver der skal afleveres elektronisk.

Der kan være stof der skal læses og fremlægges enten i grupper eller alene.

Fagligt indhold

Vi vil arbejde med at løse forskellige forflytnings og lejrings opgaver, med patienter med forskelligt funktionsniveauer og kropsformer her i blandt bariatri.

Vi vil arbejde med hvordan vi passer bedst muligt på patienten og hvad vi skal være opmærksom på, når vi forflytter og lejre en patient. Fx decubitus, shear, og friktion kropsstillingen.

Vi fortsætter med at arbejde med det naturlige bevægemønster og brugen af patientens ressourcer.

Vi arbejder bl.a. med rækkeafstand, vægtoverføring, belastninger på kroppen og psyken for at passe bedre på sig selv når man arbejder med patienter.

Vi vil arbejde med samarbejdsparter, netværk og tværfaglige teams.

Der vil kunne forekomme skriftlige opgaver, der skal afleveres elektronisk evt. via elevplan.

Der vil være øvelser/rollespil om patientcase’ der skal fremlægges praktisk i grupper og evt. på skrift.

Der vil være lidt litteratur der skal søges og læses.

En del undervisning vil være problembasseret læring og kan forekomme i grupper eller som enkeltmandsopgaver.

Der vil være besøg eller oplæg fra/på operationsstuer.

Der vil være filmklip fx omkring forflytning af bariatriske patienter.

Der kan forekomme differentiering i undervisningen og i opgaver, i forhold til det valgte niveau.

Bedømmelseskriterier

 7-trin skalaen anvendes

Faget udbydes på rutineret eller avanceret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.