Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Forflytning og speciallejring

Mål ved rutineret niveau

Mål ved rutine niveau

  1. Eleven kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som fx forflytning af bariatriske personer og lejringer af patienter som skal opereres.
  2. Eleven kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile borger/patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.
  3. Eleven kan i rutineopgaver arbejde med borgerne/patienterne således, at deres egne ressourcer anvendes.
  4. Eleven kan arbejde ud fra viden om egen fysik og psykisk formåen.
  5. Eleven kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring.

Mål ved avanceret niveau

Mål ved avanceret niveau

  1. Eleven kan med en selvstændig tilgang løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som fx forflytning af bariatriske personer og lejringer af patienter, som skal opereres.
  2. Eleven kan forebygge komplikationer og skader hos den immobile borger/patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.
  3. Eleven kan i ikke rutine opgaver arbejde med borgerne/patienterne således, at deres egne ressourcer anvendes.
  4. Eleven kan arbejde ud fra viden om egen fysisk og psykisk formåen.
  5. Eleven kan analysere en opgave og kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring.