Arbejde med døende og afdøde patienter

Arbejde med døende og afdøde patienter

Mål

  1. Eleven kan varetage praktiske opgaver og arbejde efter gældende procedurer med terminale patienter, afdøde og pårørende.
  2. Eleven kan ved lejring og forflytning af døende patienter tage højde for de særlige fysiske symptomer, der kan være i terminalstadiet.
  3. Eleven kan deltage i at gøre afdøde i stand.
  4. Eleven kan arbejde med døende og afdøde inden for de etiske rammer, der sættes af den døendes eller afdødes religiøse overbevisning og ønsker.
  5. Eleven kan genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og reagere hensigtsmæssigt i kontakten med både den døende og de pårørende 

Fagets profil

I undervisningen vil der være gennemgang af teori, og drøftelse af emner på klassen.

Der vil være gruppearbejde og selvstændige opgaver, såvel praktiske som teoretiske.

Der vil være besøg på krematorium, kapel og hos bedemand, med mulighed for lignende relevante steder.

Fagligt indhold

Formålet med kurset er, at du bliver i stand til at varetage opgaver, såvel praktisk som psykologisk, i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende.

Vi arbejder med emner som etik og holdninger, kommunikation, sorg- og krisereaktioner hos døende. Vi kommer ind på terminalpleje og lejring og forflytningsteknikker af patienter i terminalstadiet. Du får kendskab til bistand ved soignering og istandgørelse af afdøde. Vi bearbejder refleksioner over egne reaktioners betydning for arbejdet med den døende og samarbejdet med dennes pårørende. Herudover taler vi om det tværfaglige samarbejde på arbejdspladserne generelt.

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes
Udbydes på rutineret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.