Boringer på land - Anvendt boreteknik

Kort fortalt

Deltageren kan udføre boretekniske opgaver under overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter, love og standarder.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende almindelige og mere specielle boreteknikker, samt vælge og optimere boremetode ud fra en kvalitativ vurdering af metode og teknik, under overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter, love og standarder.
Deltagerne kan dimensionere en boringskonstruktion og kvalitetssikre og dokumentere at gældende funktionskrav er opfyldt. Deltagerne kan foretage diagnosticering af boringer, dvs. pejle boringens dybde og dimension, og vurdere en prøvepumpning og ud fra de tilgængelige informationer sammensætte et renoveringsprogram og vælge den optimale oparbejdningsteknik.
Deltagerne kan foretage reparationer og sløjfninger af boringer og brønde.

Fagnummer: 44446 Boringer på land - Anvendt boreteknik Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.260,00 Uden for målgruppe: DKK 9.790,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jasmina Petrovic
Kursussekretær - IT, bygge/anlæg og hygiejne
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 9.790,50