Kloakmester del II

Bliv kloakmester - tag uddannelsen på AMU-Fyn

Varighed: 30 dages teori + 10 dages praktik. Ialt 40 dage.

Uddannelsen sigter især på personer, som ønsker at blive indstillet til kloakmestereksamen. For at kunne deltage på dette modul skal rørlæggeruddannelsen og kloakmiljø være gennemført med tilfredsstillende resultat eller der skal være dokumentation for tilsvarende kompetencer. Uddannelsen består af en teoretisk del - varighed 30 dage, og en praktisk del - varighed 10 dage. Begge dele afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen består af følgende skolefag:

Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig
Kvalitetssikring i aut. virksomhed
Projektering og dimensionering
Avendelse af lovgrundlaget