Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Mødeservice

Mål

  1. Eleven kan planlægge, klargøre og gennemføre serviceopgaver i forbindelse med møder og mindre konferencer, herunder forestå opdækning, dekoration, forplejning.
  2. Eleven kan klargøre audiovisuelt udstyr i forbindelse med møder og konferencer.
  3. Eleven kan administrere mødebudgetter og bogføring samt foretage indkøb/bestilling af forplejning og mødematerialer.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt selvstændige opgaveløsninger og/eller opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, vil kunne give en idé om, hvordan ting fungerer og anvendes under og efter en konference.

De forskellige konferenceopgaver giver eleven indblik i, hvilke andre udfordringer, end udelukkende rengøring, der er i branchen.

Fagligt indhold

Der vil i faget blive arbejdet med forskellige opgaver som kan forekomme i en konference. Det er f.eks. planlægning af arrangementer, udarbejdelse af invitationer, indkøb af varer, borddækning/dekoration samt alt det praktiske i køkkenet og restauranten i forbindelse med afvikling af et arrangement. Der udarbejdes budget for forplejning og mødematerialer.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes.

Udbydes på rutineret niveau.

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.