Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Kundeservice og kvalitetsstyring

Mål

  1. Eleven har forståelse for kundernes og brugernes henvendelser og kan yde en kompetent og værdig service.
  2. Eleven kan skelne mellem forskellig kundeadfærd og reagerer hensigtsmæssigt.
  3. Eleven kan forstå vigtigheden af forebyggende handlinger og udføre opgaver under hensyntagen til kvalitetsmål.
  4. Eleven kan identificere og afhjælpe fundne fejl og iværksætte korrigerende handlinger, så fejl ikke gentages.
  5. Eleven kan efterleve myndighedskrav inden for de områder, hvor der stilles specielle krav.