Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Anretning, servering og brugerbetjening

Mål

  1. Eleven kan klargøre og udføre enkelte serveringsformer.
  2. Eleven kan yde gæstebetjening i forbindelse med servering.
  3. Eleven kan klargøre, afrydde og rengøre serveringsområdet.

Fagets profil

I dette fag arbejdes der med anretning og serveringsformer i relevante situationer. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og vil bestå af oplæg fra underviseren og selvstændigt arbejde med forskellige emner. Undervisningsmaterialer stilles til rådighed, det er bl.a. materialer fra Praxis/Erhvervsskolernes Forlag. Der udleveres relevant materiale til de opgaver der arbejdes med. 

Fagligt indhold

I faget arbejdes der med betjening af forskellige målgrupper, gæster, kunder, beboere, bespiste til forskellige arrangementer og lærer om hvordan afrydningen klares mest hensigtsmæssigt.

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes.
Udbydes på rutineret niveau.

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.