Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Grundtilberedning 1

Mål

Begynder

 1. Eleven kan anvende tilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter.
 2. Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for institution.
 3. Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for fastfoodforretning, cafeteria og kantine.
 4. Eleven kan tilberede ernæringsrigtige varme og kolde retter.
 5. Eleven kan anrette og servere varme og kolde retter.
 6. Eleven skal under hensyntagen til de hygiejnemæssige forskrifter og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde anvende relevant værktøj og maskiner i forhold til tilberedningen. 

Rutineret

 1. Eleven planlægge, klargøre og kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter.
 2. Eleven kan planlægge, klargøre og kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for institution.
 3. Eleven kan planlægge, klargøre og kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for fastfoodforretning, cafeteria og kantine.
 4. Eleven kan anrette og servere varme og kolde retter.
 5. Eleven kan tilberede ernæringsrigtige varme og kolde retter.
 6. Eleven skal under hensyntagen til de hygiejnemæssige forskrifter og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde anvende relevant værktøj og maskiner i forhold til tilberedningen.

Fagets profil

Du kommer til at anvende de mest alm. maskiner og udstyr der findes, og producerer retter i begrænset mængder. Du skal bruge din viden om ernæringsrigtig kost til at udarbejde kostplaner og udregne næringsværdi. Egenkontrol er en stor del af at overholde fødevaremyndighedernes krav, og du kommer til at arbejde med Egenkontrol i praksis og udarbejde skemaer. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og vil bestå af oplæg fra underviseren og selvstændigt arbejde med forskellige emner. Undervisningsmaterialer stilles til rådighed. Det er bl.a. materialer fra Praxis/Erhvervsskolernes Forlag. Der udleveres relevant materiale til de opgaver, der arbejdes med.  

Fagligt indhold

I dette fag kommer du til at arbejde teoretisk med nogle udskærings og tilberedningsmetoder. Du skal arbejde med Jævnemetoder og de forskellige dejtyper inden for bagning, efterfølgende skal du fremstille retter hvor du kombinerer enkle udskæringsmetoder, tilberednings, jævne og bage metoden i undervisningsværkstedet.

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes.
Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.