Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Kontorsupport

Mål

  1. Eleven kender til receptionsfunktioner, fx omstilling af telefon.
  2. Eleven kan medvirke ved indkøb af kontorartikler, blomster mm.
  3. Eleven kan betjene almindeligt forekommende kontormaskiner ved kopiering, sortering, indbinding, laminering og scanning.
  4. Eleven kan varetage intern og ekstern distribution, fx post.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt selvstændige opgaveløsninger og/eller opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, vil kunne give en idé om, hvordan ting fungerer og anvendes i en reception.

Fagligt indhold

Der vil i faget være fokus på arbejdet med forskellige interne samt eksterne skriftlige og mundtlige kommunikationsopgaver som kan forekomme i en reception.

Der vil blive arbejdet med diverse kopiering, indbindings- og lamineringsopgaver.

Vi skal arbejde med telefonbetjening i forhold til kunder og kollegaer samt den personlige kundebetjening.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes.

Udbydes på rutineret niveau.

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.