Safety Passport - industri- og procesanlæg

Kort fortalt

Du lærer at vurdere de væsentligste risici ved arbejde i og på anlæg og aktivt foretage valg der forebygger risici. Du lærer desuden om den sikkerhedsmæssige ansvars- og rollefordeling ved forskellige opgaver på større anlæg.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Ikke-faglærte og faglærte som ikke er i besiddelse af uddannelse eller erfaring med arbejde i og på større industri- og procesanlæg. Anlæg hvor det vurderes, at arbejdet er forbundet med særlige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:
Hvem der er kontaktperson/ansvarlig i forhold til forskellige arbejdssituationer i virksomheden hvor arbejdet udføres. F.eks. arbejde i højden, iltfattige rum, ved kranløft samt ordentlighed og ryddelighed i jobsituationen.
Rolle- og ansvarsfordelingen blandt interne og eksterne medarbejdere for sikkerhed og arbejdsopgaver - f.eks. ATEX-ansvarlig, arbejdsmiljøansvarlig, miljøansvarlig og jobansvarlig.
Vurdering af arbejdsstedet i forhold til konkrete opgaver i forhold til omgivelser og sikkerhedsforanstaltninger - herunder mindset, værnemidler, værktøj og maskiner, i og på anlæg.

Deltageren kan:
Vurdere de væsentligste risici ved arbejde i og på anlæg.
Aktivt foretage valg der forebygger risici ved arbejdet i og på anlæg.

Fagnummer: 48756 Safety Passport - industri- og procesanlæg Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.383,10