Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Planteservice

Mål

  1. Eleven kan udføre daglig pasningsopgaver i indendørs beplantninger.
  2. Eleven kan redegøre for de vækstforhold der har særlig indflydelse på planters trivsel i indendørs beplantninger.
  3. Eleven kender forskellige dyrkningsmedier og gødskningsmuligheder.
  4. Eleven kan bekæmpe de mest almindelige skadedyr i indendørs beplantning.