Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Drift og omkostninger

Mål

  1. Eleven kan forstå og handle optimalt, så et driftsbudget påvirkes positivt.
  2. Eleven har viden om hvordan forkert materialeforbrug, overdoseringer, fejlbehandling af kundens inventar, reklamationer, fravær, påvirker virksomhedens økonomi.
  3. Eleven kan bidrage til opstilling af et budget over de faktorer, som påvirker driftsøkonomien fx materialer, løn, pension, uddannelse, forsikringer, arbejdsledelse, administration, vedligeholdelse af maskiner eller mangel på samme, rekruttering etc.
  4. Eleven kan forstå de faktorer i overenskomsten, som påvirker driftsøkonomien.