Indeklima

Mål

  1. Eleven kan forstå, hvilken betydning rengøringsstandarden har for indeklimaet herunder indeklimaets betydning for menneskers velbefindende og arbejdsmiljø.
  2. Eleven kender til muligheder for forbedring af indeklimaet i forskellige lokaler i forhold til deres indretning og anvendelse.
  3. Eleven kender til klima- og ventilationsanlæg samt mulig rengøring af disse.