Kirketjenere

Kommende AMU Kurser i Kirketjenere obl.

Kirketjenere

Obligatoriske kurser for kirketjenere/gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 4 mål.Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden. 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 2 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden.   

  • Manuel betjening af kirkes tekniske installationer, 2 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 3 dage

Specialrengøring af kirke og bygninger [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 2 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden. 

  • Præventiv konservering, 2 dage
  • Periodisk rengøring, 3 dage

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-Boks.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyns hjemmeside eller ring tlf. 66 13 66 70

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Brochurer

Kirketjener obl. uddannelse 2020 - 2022

Uddannelsestilbud kirketjener obligatorisk

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd.

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efteruddannelse

Kirketjeneste

Kirketjeneste 13121019.pdf

Specialrengøring i kirke og bygninger

Praktisk rengøring i kirken

Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold