Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kriminalforsorgen

Hvad omhandler kurserne?

Det er vigtigt, at medarbejderne er i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde. Vi uddanner fængselsbetjente inden for kommunikation og konflikthåndtering. Det omfatter at give medarbejderne de rette metoder, teknikker og redskaber til at kunne formidle sig til borgere og kolleger i forbindelse med konflikthåndering.

Gennem vores mentoruddannelse får de også redskaber til at kunne rådgive, vejlede og sparre med en ny kollega.

Hvad er kursernes formål?

Kurserne har hver deres formål, men de har alle det til fælles, at kommunikation og formidling er omdrejningspunktet. Her får du en kort introduktion til kursusområdernes forskellige formål:

  • Kurser i konflikthåndtering: At kunne udøve hensyntagen i konfliktsituationen og til borgernes forskelligheder.
  • Kurser i pædagogisk formidling: At kunne anvende pædagogiske metoder, teknikker og redskaber i planlægning, gennemførelse og evaluering af borgervendt formidlings- og oplysningsindsatser.
  • Kurser i Skriftlig kommunikation: At kunne formulere og opbygge letlæseligt sprog i forbindelse med myndighedsfunktionen.
  • Kurser i afhøringsteknikker: At kunne forberede og gennemføre et afhøringsforløb selvstændigt og med det rette valg af metoder, kommunikationsform og -teknikker.

Underviserne

Vores undervisere, som er tilknyttet Kriminalforsorgens uddannelsesforløb, har stor erfaring og viden om områdernes kompetencekrav i forhold til arbejdsfunktioner og kultur.

Har du spørgsmål eller ønsker du nærmere information om kurserne, kan du kontakte os på tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser