Regnskabsfører obl.

Kommende AMU Kurser i Regnskabsfører obl.

Regnskabsfører obl.

Obligatoriske kurser for kirkefunktionærer der udarbejder kirkeregnskab

For at få fuldt udbytte af kurserne, er det en fordel, at du er erfaren regnskabsfører. På kurserne arbejdes der med regnskabsfunktioner, der er særlige for folkekirken.

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer