Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Gravere obl.

Obligatoriske kurser for gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver

Kurset er sammensat af 4 mål:

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Jobbet som graver

Jobbet som graver kan på mange måder sammenlignes med jobbet som kirketjener, hvis man arbejder ved landsbykirker og andre mindre kirker. 
 
En graver klipper hække og planter blomster, sørger for gravearbejde og afstivning i forbindelse med begravelser og ringer med kirkens klokker. Der er også en del administrativt i arbejdet som graver såsom at lave aftaler om anlæggelse, omlæggelse og vedligeholdelse af gravsteder på kirkens vegne. Graveren er også med til at føre kartotek over gravstederne og er med til at lave regnskab og budgetter for kirkegårdens drift, så derfor er det en fordel at have kendskab til regnskabsføring, når man starter op på uddannelsen til graver. 
 
Graveren arbejder på kirkegårde og på kirkens øvrige faciliteter. Størstedelen af gravere er ansat på kirkegårde, der drives af menighedsrådene under folkekirken. 

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Kurset er sammensat af 2 mål:

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 3 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 2 dage

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald

Tilmeld dig nederst på siden

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Tilmeld dig nederst på siden

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.dk)

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-boks.

Kontakt AMU-Fyn for yderligere oplysninger og hjælp til tilmelding:

På AMU-Fyns hjemmeside eller kontakt ring tlf. 66 13 66 70.

Se relevante kurser