Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Gravere obl.

Obligatoriske kurser for gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver

Kurset er sammensat af 4 mål:

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.dk)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Kurset er sammensat af 2 mål:

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 3 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 2 dage

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald

Tilmeld dig nederst på siden

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Tilmeld dig nederst på siden

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-boks.

Kontakt AMU-Fyn for yderligere oplysninger og hjælp til tilmelding:

På AMU-Fyns hjemmeside eller kontakt ring tlf. 66 13 66 70.

Se relevante kurser

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
Garantikursus
Se 17 hold
Næste startdato: 04-09-2023
Varighed: 5 dage
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Se 24 hold
Næste startdato: 21-08-2023
Varighed: 10 dage
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald
Se 6 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 3 dage
Præventiv konservering af kirkens udstyr
Se 6 hold
Næste startdato: 05-10-2023
Varighed: 2 dage