Gravere obl.

Kommende AMU Kurser i Gravere obl.

Gravere obl.

Obligatoriske kurser for gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 4 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden. 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold [Tilmeld]

Kurset er sammensat af 2 mål. Se detaljer for hvert fag ved at klikke på "INFO" og "DETALJER PÅ FAG"  tilmeldingssiden.

  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, 3 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 2 dage

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald [Tilmeld]

Præventiv konservering af kirkens udstyr [Tilmeld]

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-boks.

Kontakt AMU-Fyn for yderligere oplysninger og hjælp til tilmelding:

På AMU-Fyns hjemmeside eller kontakt ring tlf. 66 13 66 70.

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Brochurer

Graver - obl. uddannelse 2020-2021

Uddannelsestilbud Graver obligatorisk

Gravermedhjælper - efteruddannelse 2020 - 2021

Uddannelsestilbud Gravermedhjælpere uddannelsestilbud

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd.

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efteruddannelse

Kirketjeneste

Kirketjeneste 13121019.pdf

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 13131019.pdf

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Præventiv konservering af kirkens udstyr 13191019.pdf

Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Specialrengøring i kirke og bygninger

Praktisk rengøring i kirken

Mødet med andre begravelsesskikke

Mødet med andre begravelsesskikke