Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kordegne obl.

Obligatoriske kurser for kordegne

AMU-Fyn udbyder sammen med Kirkeministeriet, Danmarks Kordegneforening og Landsforeningen af menighedsråd kurser, der er målrettet mod en kirkefunktionærs opgaver inden for den del af jobbet, der har med det daglige administrationsarbejde at gøre.

De obligatoriske kurser for kordegne er:

Personregistrering - baggrund og praksis 

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Sekretær for menighedsrådet  (kurset erstatter "Betjening af menighedsrådet")

Kirketjeneste for kordegne
Kurset er sammensat af nedenstående 3 mål. 

  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde

Samarbejde, kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dkwww.levaplus.dk)

Obligatoriske kurser for kirkefunktionærer der udarbejder kirkeregnskab

  • Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser
  • Regnskabsfører for de kirkelige kasser
  • Lønberegning og lønrapportering

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-boks.

Se relevante kurser

God forvaltningsskik og administrativ praksis
Se 7 hold
Næste startdato: 14-09-2023
Varighed: 2 dage
Kirketjeneste for Kordegne
Se 26 hold
Næste startdato: 21-08-2023
Varighed: 8 dage
Personregistrering
Se 7 hold
Næste startdato: 17-04-2023
Varighed: 9,5 dage
Sekretær for menighedsrådet
Se 7 hold
Næste startdato: 11-09-2023
Varighed: 3 dage
2 kurser er skjult - tryk her for at vise dem