Gravere uden kirketjeneste

Kommende AMU Kurser i Gravere uden kirketjeneste

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Gravere uden kirketjeneste

Gravere, som ikke har kurset "Kirketjeneste for kirketjenere/gravere" skal ifølge Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer § 12, have gennemgået følgende to kurser:

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Samarbejde, kommunikation og faglig etik
(Kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer