Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Hold

28-10-2024
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
06-01-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
20-01-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
03-02-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
10-02-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
24-02-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
03-03-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
17-03-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
16-06-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
25-08-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
20-10-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
27-10-2025
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
05-01-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
19-01-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
02-02-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
09-02-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
23-02-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
02-03-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
16-03-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
15-06-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
24-08-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
19-10-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
26-10-2026
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
17-06-2024
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
26-08-2024
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
21-10-2024
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
22 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
Info om fag
21259 - Betjening af kirkens tekniske installationer

Målgruppe: Kurset retter sig mod kirkefunktionærer, kirketjenere, gravere mm., med arbejdsopgaver inden for praktisk kirketjeneste eller ledige der ønsker ansættelse som dette.

Beskrivelse: Deltageren kan betjene og foretage daglig indstilling og tilsyn af kirkens tekniske installationer, herunder vurdere, måle og korrigere kirkens luftfugtighed under stadig hensyntagen til kirkens interiør.
Deltageren kan vurdere og korrigere kirkens energiforbrug mht. belysning, varme og ventilation.
Deltageren kan afveje vurderingerne i forhold til gældende krav om bæredygtighed, mht. energiforbrug, indkøb og brug af udstyr.
Deltageren får i den forbindelse kendskab til Programbeskrivelsen for Folkekirkens grønne omstilling.
Deltageren kan opsætte midlertidige elinstallationer, fx i forbindelse med særlige gudstjenester og arrangementer sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ifølge gældende regler samt foretage det lovpligtige el-eftersyn af kirkens elektriske håndværktøj.

Fagnummer: 21259 Betjening af kirkens tekniske installationer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50
45499 - Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige behandle og vedligeholde kirkens interiør og faste inventar professionelt forsvarligt og på en sådan måde, at historiske og kulturelle værdier ikke beskadiges. Deltageren kan i den forbindelse følge gældende regler og vejledninger, fastlægge et bevarings- og brugsmæssigt acceptabelt niveau for den almindelige renholdelse af kirken samt vælge og anvende rengøringsmidler og -udstyr velegnet til behandling af de specifikke overflader, der findes på kirkeinteriør og -inventar.

I jobfunktionen indgår opbevaring, vedligeholdelse og bevarelse af kirkens sølvtøj.

Fagnummer: 45499 Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25