Kordegne efteruddannelse

Kommende AMU Kurser i Kordegne efteruddannelse

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Kordegne efteruddannelse

AMU-Fyn tilbyder en række efteruddannelseskurser for dig, der er kordegn. Læs om dine muligheder og tilmeld dig eller kontakt kursussekretær Elsebeth Høyer for yderligere information.

Bemærk! At der til kurset Sekretær for menighedsrådet allerede er forhåndsreserveret værelser til kursister i AMU's målgruppe, som har en daglig transport på mere end 120 km. 

Kontakt

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Brochurer

Sekretær for menighedsrådet 2

Sekretær for menighedsrådet 2 13360519.pdf

Samspil med kolleger med særlige behov

Samspil med kolleger med særlige behov

Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg / krise

Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg kriser 13340419.pdf

Rundvisning i kirke og på kirkegårde

Rundvisning i kirke og på kirkegård

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (kirken)

Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job 12170819.pdf

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald 13131019.pdf

Det professionelle møde med kirkens brugere

Det professionelle møde med kirkens brugere

Lønberegning og lønrapportering

Lønberegning og lønrapportering 13241019.pdf

Regnskabsfører for de kirkelige kasser

Regnskabsfører for de kirkelige kasser 13221019.pdf

Sekretær for menighedsrådet

Sekretær for menighedsrådet 13151019.pdf

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser 13281019.pdf

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (kirken)

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 13300919 projekt kirken