Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Offentlig

AMU-Kurser for statens medarbejdere

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte kompetencegivende kurser, som er praktisk anlagt og målrettet, så de tilgodeser aktuelle udviklingsbehov på arbejdsmarkedet.

AMU-Fyn udvikler og tilrettelægger AMU-kurser i samarbejde med de statslige virksomheder og Kompetencesekretariatet og målretter de nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i staten inden for de uddannelsesmål, AMU-Fyn er godkendt til.

Alle personalegrupper kan deltage på AMU-kurser.

FAQ - Offentlig område / Kirken

Du finder link til "Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer" på AMU-Fyns hjemmeside.
Nedenfor finder du en liste over de obligatoriske uddannelser, som en kirkefunktionær, der ansættes som kordegn, skal bestå:
Sekretær for menighedsrådet
God forvaltningsskik og administrativ praksis
Personregistrering, baggrund og praksis

Følgende 3 kurser afvikles som et forløb ("Kirketjeneste for kordegne"):
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger,
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken

Der er knyttet krav om anden obligatorisk uddannelse til visse af kordegnenes jobfunktioner, jf. stk. 2 og 3. Er der henlagt regnskabsførerhverv til stillingen, skal følgende uddannelser bestås:
Regnskabsfører for de kirkelige kasser
Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Kirkefunktionærer, der fører lønregnskab, skal bestå uddannelse i lønberegning og lønrapportering (i version målrettet folkekirken).

Tilmelding/yderligere information: LEVA+, Jakob Knudsens Vej 22, 6100 Haderslev, tlf.: 26 93 49 43 eller på mail kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.dk. 
Samarbejde, kommunikation og faglig etik
Nedenfor finder du en liste over de obligatoriske uddannelser, som en kirkefunktionær, der ansættes som kirketjener, skal bestå:

Følgende 4 kurser afvikles som et forløb ("Kirketjeneste for kirketjener/graver"):
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger
Tilsyn med kirkebygninger og inventar
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken

Følgende 2 kurser afvikles som et forløb ("Kirkens rengøring, teknik og vedligehold"):
Betjening af kirkens tekniske installationer
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar

Følgende2 kurser afvikles som forløb ("Specialrengøring af kirke og bygninger")

Præventiv konservering af kirkens udstyr
Periode- og grundrengøring
 
Tilmelding/yderligere information: LEVA+, Jakob Knudsens Vej 22, 6100 Haderslev, tlf.: 26 93 49 43 eller på mail kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.dk.
Samarbejde, kommunikation og faglig etik.
Nedenfor ser du en liste over de obligatoriske uddannelser, som en kirkefunktionær, der ansættes som graver med kirketjeneste, skal bestå:

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Følgende to kurser afvikles som et forløb ("Kirkens rengøring, teknik og vedligehold")
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar
Betjening af kirkens tekniske installationer

Følgende 4 kurser afvikles som et forløb ("Kirketjeneste for kirketjener/graver")
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken

Tilsyn med kirkebygninger og inventar

En kirkefunktionær, der ansættes som graver uden kirketjeneste, skal bestå følgende uddannelser:
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Tilmelding/yderligere information: LEVA+, Jakob Knudsens Vej 22, 6100 Haderslev, tlf.: 26 93 49 43 eller på mail kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.dk.
Samarbejde, kommunikation og faglig etik.
For kordegne med regnskabsfunktion skal følgende uddannelser bestås:

Regnskabsfører for de kirkelige kasser
Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser.

Kirkefunktionærer, der fører lønregnskab, skal bestå uddannelse i lønberegning og lønrapportering (i version målrettet folkekirken).

Uddannelsescirkulære for Folkekirken

Se det nye uddannelsescirkulære, som gælder for alle kirkefunktionærer.

Den Statslige Kompetencefond

I pjecen om Den Statslige Kompetencefond kan du læse om fondsstøtte til individuel kompetenceudvikling.

Hvem kan søge ?
Hvor meget kan du få i støtte ?
Hvad kan der søges støtte til ?

Prøver i AMU

Der er for mange af vores kurser mulighed for at aflægge en prøve, som efterfølgende vil udløse et AMU-bevis. Alternativt vil du efter kurset modtage et deltagerbevis.

Læs mere om Prøver i AMU.

Gravere efteruddannelse
Se kurser
Gravere obl.
Se kurser
Gravere uden kirketjeneste
Se kurser
Kirketjenere efteruddannelse
Se kurser
Kirketjenere obl.
Se kurser
Kordegne efteruddannelse
Se kurser
Kordegne obl.
Se kurser
Regnskabsfører obl.
Se kurser
Specielt for kirkegårde
Se kurser

Seneste nyt

18 / 04 / 2024

AMU-Fyn søger timelærer til kirkeområdet

AMU-Fyn søger timelærer til vores uddannelser inden for kirkens område. Kan du ...

Læs mere
23 / 01 / 2020

Inspirations- og temadag på AMU-Fyn var en succes

AMU-Fyn gentager succes med inspirations- og temadag for gravere og kirkegårdsa...

Læs mere
06 / 09 / 2019

Nu bliver kordegne certificeret

Nu bliver kordegne certificeret På Kurset "Personregistrering – baggrund og ...

Læs mere
Brochurer