Offentlig

AMU-Kurser for statens medarbejdere

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte kompetencegivende kurser, som er praktisk anlagt og målrettet, så de tilgodeser aktuelle udviklingsbehov på arbejdsmarkedet.

AMU-Fyn udvikler og tilrettelægger AMU-kurser i samarbejde med de statslige virksomheder og Kompetencesekretariatet og målretter de nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i staten inden for de uddannelsesmål, AMU-Fyn er godkendt til.

Alle personalegrupper kan deltage på AMU-kurser.

Uddannelsescirkulære for Folkekirken

Se det nye uddannelsescirkulære, som gælder for alle kirkefunktionærer.

Den Statslige Kompetencefond

I pjecen om Den Statslige Kompetencefond kan du læse om fondsstøtte til individuel kompetenceudvikling.

Hvem kan søge ?
Hvor meget kan du få i støtte ?
Hvad kan der søges støtte til ?

Prøver i AMU

Der er for mange af vores kurser mulighed for at aflægge en prøve, som efterfølgende vil udløse et AMU-bevis. Alternativt vil du efter kurset modtage et deltagerbevis.

Læs mere om Prøver i AMU.

Se relevante kurser
Fagpakker/forløb kirkefunktionærer
Gravere efteruddannelse
Gravere obl.
Gravere uden kirketjeneste
Kirkemusikere
Kirketjenere efteruddannelse
Kirketjenere obl.
Kordegne efteruddannelse
Kordegne obl.
Kurser inden for Kriminalforsorgen
Regnskabsfører obl.
Specielt for kirkegårde
Seneste nyt
Brochurer