Kirketjeneste for kirketjener/graver

Hold
26-10-2020
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
01-02-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
08-02-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
08-03-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
22-03-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
31-05-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
23-08-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
30-08-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
06-09-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
13-09-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
25-10-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
01-11-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
10-01-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
17-01-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
31-01-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
07-02-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
28-02-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
07-03-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
21-03-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
30-05-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
22-08-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
29-08-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
05-09-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
12-09-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
24-10-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
31-10-2022
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold
19-10-2020
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
11-01-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
18-01-2021
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Danhostel Vestergade 45 5700 Svendborg
10 dage Daghold Garantikursus
26 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, kordegn eller kirketjener.

Beskrivelse: Deltageren kan klargøre til gudstjeneste, kirkelige handlinger o.l. ud fra kendskab til ritualer og aktiviteternes indhold og form og på måde, så aktiviteterne kan gennemføres i overensstemmelse med menighed og kollegers krav og forventninger. Deltageren kan i den forbindelse stå for kirkeudsmykning (blomster, belysning mv.) og herunder tage hensyn til kirkeårets liturgiske farver, særlige højtider og forskellige kirkelige handlinger.
Deltageren kan håndtere enkle tekniske anlæg og har kendskab til kirkeklokkers funktion og betydning. Deltageren har kendskab til ergonomi og kan håndtere løft af inventar o.l. i kirke og sognegård korrekt. Deltageren har viden om forebyggelse af brand og kan foretage elementær brandbekæmpelse.

Fagnummer: 40018 Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og kan herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinier, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellige liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning i forhold til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Fagnummer: 40134 Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 504,00 Uden for målgruppe: DKK 2.536,20

Målgruppe: Kirkefunktionærer eller ledige, der søger arbejde inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og tilrettelægge sit arbejde i kirken under hensyntagen til de faktorer, der har indflydelse på det daglige arbejde:

- Deltageren har kendskab til folkekirkens styrelse, opbygning og kender rollefordelingen mellem kirkeministeriet, biskop (stift), provst (provsti) og menighedsråd.

- Deltageren har kendskab til, hvilke faktorer der har indflydelse på folkekirkens økonomi, herunder menighedsrådenes økonomi.

- Deltagerne kender aftaler og rammer for ansættelsesforholdet, herunder menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og kontaktpersonens funktion som daglig leder.

- Deltageren kan planlægge sine opgaver og sin arbejdstid hensigtsmæssigt og bruge logbog.

- Deltageren kender arbejdsmiljøregler, som har betydning for udførelsen af egne arbejdsopgaver.

Fagnummer: 49635 Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken Varighed 2 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan føre tilsyn med vedligeholdelsestilstanden af kirkebygninger, kirkesal mv. specielt med henblik på skader på murværk, kalkmalerier, klokker, interiør og inventar samt råd og svamp i bygningsværk. Deltageren kan i den forbindelse identificere rengøringsskader og skader på kalkmalerier forårsaget af miljømæssige påvirkninger, medvirke ved synsforretninger og foranstalte, at mindre vedligeholdelsesarbejder udføres. Deltageren har i den forbindelse viden om kirkebygninger, deres inventar og omgivelser samt om bevarelse af historiske og kulturelle værdier.

Fagnummer: 40136 Tilsyn med kirkebygninger og inventar Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 1.260,00
Uden for målgruppe:
DKK 6.685,00