Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Personer med demens, sygdomskendskab

Mål

  1. Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. De kan reagere hensigtsmæssigt overfor de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster.
  2. Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.