Kontakt med psykisk syge

Mål:

  • Eleven kender symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme
  • Eleven kan på tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med den psykisk syge og på den måde være understøttende af patienten i behandling
  • Eleven kender forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner
  • Eleven kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere