Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Kontakt med psykisk syge

Mål

  1. Eleven kender symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme.
  2. Eleven kan på tillidsvækkende måde skabe kontakt til og kommunikere med den psykisk syge og på den måde være understøttende af patienten i behandling.
  3. Eleven kender forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner.
  4. Eleven kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere.