Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Myndighedsrollen - vilkår og rammer

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Efter kurset kan du udøve, evaluere og udvikle myndighedsrollen i takt med samfundsudviklingen og under hensyn til gældende regler og etik på området. Du kan udfylde rollen, vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

Info om fag
47937 - Myndighedsrollen - vilkår og rammer

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan udfylde myndighedsrollen i henhold til gældende regler om offentlig forvaltning samt tilgodese borgerens krav og forventninger på en etisk måde, herunder:
- Udøve myndighedsrollen under hensyntagen til borgere og borgergruppers forskellig reaktioner på udøvelsen.
- Løbende evaluere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra egne erfaringer fra praksis samt ud fra ændringer i regler, retspraksis, samfundsudviklingen samt etik og normer.
- Udvikle sin rolle fagligt og personligt og kan agere herefter på en robust, autoritativ og konfliktnedtrappende måde.

Fagnummer: 47937 Myndighedsrollen - vilkår og rammer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90