Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirketjeneste for Kordegne

Hold

21-10-2024
Kirketjeneste for Kordegne
28-10-2024
Kirketjeneste for Kordegne
06-01-2025
Kirketjeneste for Kordegne
13-01-2025
Kirketjeneste for Kordegne
27-01-2025
Kirketjeneste for Kordegne
03-02-2025
Kirketjeneste for Kordegne
24-02-2025
Kirketjeneste for Kordegne
03-03-2025
Kirketjeneste for Kordegne
17-03-2025
Kirketjeneste for Kordegne
07-04-2025
Kirketjeneste for Kordegne
18-08-2025
Kirketjeneste for Kordegne
25-08-2025
Kirketjeneste for Kordegne
01-09-2025
Kirketjeneste for Kordegne
08-09-2025
Kirketjeneste for Kordegne
20-10-2025
Kirketjeneste for Kordegne
27-10-2025
Kirketjeneste for Kordegne
05-01-2026
Kirketjeneste for Kordegne
12-01-2026
Kirketjeneste for Kordegne
26-01-2026
Kirketjeneste for Kordegne
02-02-2026
Kirketjeneste for Kordegne
23-02-2026
Kirketjeneste for Kordegne
02-03-2026
Kirketjeneste for Kordegne
16-03-2026
Kirketjeneste for Kordegne
13-04-2026
Kirketjeneste for Kordegne
18-05-2026
Kirketjeneste for Kordegne
17-08-2026
Kirketjeneste for Kordegne
24-08-2026
Kirketjeneste for Kordegne
31-08-2026
Kirketjeneste for Kordegne
07-09-2026
Kirketjeneste for Kordegne
19-10-2026
Kirketjeneste for Kordegne
26-10-2026
Kirketjeneste for Kordegne
19-08-2024
Kirketjeneste for Kordegne
26-08-2024
Kirketjeneste for Kordegne
02-09-2024
Kirketjeneste for Kordegne
09-09-2024
Kirketjeneste for Kordegne
12-05-2025
Kirketjeneste for Kordegne
32 hold er skjult, klik her for at vise alle
Medvirken v/gudstjeneste/kirkelige handl, kordegne
Info om fag
40018 - Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, kordegn eller kirketjener.

Beskrivelse: Deltageren kan klargøre til gudstjeneste, kirkelige handlinger o.l. ud fra kendskab til ritualer og aktiviteternes indhold og form og på måde, så aktiviteterne kan gennemføres i overensstemmelse med menighed og kollegers krav og forventninger. Deltageren kan i den forbindelse stå for kirkeudsmykning (blomster, belysning mv.) og herunder tage hensyn til kirkeårets liturgiske farver, særlige højtider og forskellige kirkelige handlinger.
Deltageren kan håndtere enkle tekniske anlæg og har kendskab til kirkeklokkers funktion og betydning. Deltageren har kendskab til ergonomi og kan håndtere løft af inventar o.l. i kirke og sognegård korrekt. Deltageren har viden om forebyggelse af brand og kan foretage elementær brandbekæmpelse.

Fagnummer: 40018 Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50
40134 - Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og kan herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinier, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellige liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning i forhold til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Fagnummer: 40134 Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00
49635 - Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken

Målgruppe: Kirkefunktionærer eller ledige, der søger arbejde inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og tilrettelægge sit arbejde i kirken under hensyntagen til de faktorer, der har indflydelse på det daglige arbejde:

- Deltageren har kendskab til folkekirkens styrelse, opbygning og kender rollefordelingen mellem kirkeministeriet, biskop (stift), provst (provsti) og menighedsråd.

- Deltageren har kendskab til, hvilke faktorer der har indflydelse på folkekirkens økonomi, herunder menighedsrådenes økonomi.

- Deltagerne kender aftaler og rammer for ansættelsesforholdet, herunder menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og kontaktpersonens funktion som daglig leder.

- Deltageren kan planlægge sine opgaver og sin arbejdstid hensigtsmæssigt og bruge logbog.

- Deltageren kender arbejdsmiljøregler, som har betydning for udførelsen af egne arbejdsopgaver.

Fagnummer: 49635 Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50