§ 17

Praktisk info om §17 kurset

Der er løbende opstart hver uge hele året (dog undtagen ferieperioder).

Hvad lærer du på kurset?

På paragraf 17 kurset lærer du om sundhedsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med svejsning og termisk skæring. Herunder lærer du om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med de anvendte stoffer og materialer. Efter kurset ved du, hvilke regler og krav, som er gældende på kursets forskellige områder.

Kursets fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed

Kurset behandler områder som luftforurening af røg, gas og støv, og du lærer om, hvilke sundhedsrisici der er forbundet med det. Det kan for eksempel være astma eller kræft. For at gøre dig i stand til at sikre dig imod forureningsrelaterede sygdomme, lærer du på kurset at foretage forureningsbekæmpelse og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis lærer du om reglerne for ventilation og åndedrætsværn.

Der er også andre potentielle sundhedsrisici ved arbejde med svejsning eller termisk skæring, som for eksempel øjen- eller høreskader. Derfor lærer du på paragraf 17 kurset også om brug af gode værnemidler, så du kan bruge den mest ideelle beskyttelse under dit daglige arbejde.

Hvis du har spørgsmål til vores kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed / paragraf 17 kursus, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.