Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Svejsekoordinator, opfølgning

Kurser der indeholder forskellige vinkler på kvalitetssikring af svejsning.

Den nyeste udvikling inden for vores område, er kurser der henvender sig til de virksomheder som oplever et stigende krav til kvalitetssikring, hvad enten virksomheden arbejder med CE mærket bygningsstål efter EN 1090, eller kravende kommer andre steder fra.

Der er øget fokus på svejserens certifikater og kompetencer i forhold til, at kunne udføre visuelt kontrol af eget svejsearbejde, samt arbejde efter WPSére.

Kurserne dækker beredt, da de både henvender sig til medarbejderen i produktionen og virksomhedens svejsekoordinator, hvad enten du som koordinator arbejder i produktionen eller på kontoret.

Hvilke opfølgende kurser kan du tage?

Primært for svejsekoordinatorer:

Udarbejdelse af WPS 48350

Du prøver at lave en svejseprocedureprøvning i værkstedet og bruge de data, der opsamles til at lave en WPS efter ISO standarderne DS EN ISO 15610, 15612 og 15614.

Audit, kvalitetsstyring i en stålproducerende virksomhed, 48346

Dette kursus er særlig aktuelt, hvis du arbejder som svejsekoordinator i en virksomhed. Dette kursus har fokus på at give dig viden om, hvordan du kan lave et internt audit af et system til virksomhedens produktionskontrol (FPC) som er et krav, når virksomheden er certificeret til at måtte CE-mærke komponenter til byggeri og anlæg efter EN 1090.

Under kurset vil du prøve at lave en øve-audit i en virksomhed.

Det anbefales, at du har gennemført uddannelsen ”Kvalitetsstyring af svejsearbejde”, inden du tager dette kursus.

For dig som arbejder med svejsning i produktionen:

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedure, 48446

På kurset lærer du at, udføre visuel kontrol af svejsninger i sort stål, rustfrit stål og aluminium. Du lærer at anvende et bredt udsnit af måleværktøj til brug for egenkontrol af svejsninger. Du får viden omkring svejseprocedurer, herunder hvorfor det er vigtigt, at de anvendes, samt hvorfor der skal tilknyttes en WPS til en given svejseopgave.

Svejser og CÆ-mærket bygningsstål, 48349

CE-mærkning af bygningsstål stiller nye krav til svejserne. På dette kursus får du kendskab til de lovkrav der ligger bag ved standarderne for CE-mærkning. Du får indsigt i hvordan man arbejder med kvalitetsstyring efter reglerne i standarden for CE-mærkning (EN 1090) i praksis og DS EN ISO 3834 serien. Kurset indeholder også gennemgang af de forskellige svejseprocessers anvendelse, kontrolmetoder og visuel kontrol af svejsninger.

Deltagelse i kurserne kræver, at deltageren har kursusbevis fra uddannelsen ”Arbejdsmiljø og sikkerhed” (§17), kursus nr. 44530.

Se relevante kurser