Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

§ 17 (tidligere §26)

Lovkrav, hvis du skal svejse

Svejsning må kun udføres, hvis du har gennemgået dette 1-dages kursus, således at du kan arbejde sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Praktisk info om §17 kurset

§17 kursus afholdes regelmæssigt. Kurset er tidligere kendt som § 26 (paragraf 26). Den officielle titel på dette kursus i arbejdsmiljø er "Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring"

Kursets har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed og er lovbefalet

Nej tak til svejseøjne, forbrændinger, dårlig hørelse, ondt i ryggen etc.

Så gennemfør dit §17 kursus.

På arbejdsmiljøkursus får du kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring. Kurset behandler områder som luftforurening af røg, gas og støv, og du lærer om, hvilke sundhedsrisici der er forbundet med det. Det kan for eksempel være astma eller kræft. For at gøre dig i stand til at sikre dig imod forureningsrelaterede sygdomme, lærer du på kurset at foretage forureningsbekæmpelse og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis lærer du om reglerne for ventilation og åndedrætsværn.

Der er også andre potentielle sundhedsrisici ved arbejde med svejsning eller termisk skæring, som for eksempel øjen- eller høreskader. Derfor lærer du på paragraf 17 kurset også om brug af gode værnemidler, så du kan bruge den mest ideelle beskyttelse under dit daglige arbejde.

Efter at du har gennemført kurset, vil du være i stand til at udføre dit arbejde på en sikker og hensigtsmæssig måde i forhold til arbejdsmiljøet. Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller påtænker at arbejde med svejsning og termisk skæring.

Hvis du har spørgsmål til vores kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed /  §17 kursus (tidl. §26), så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

FAQ - §17 (tidligere §26)

Et sikkerhedskursus §17 tager 1 dag.
På dette § 17 arbejdsmiljøkursus lærer du om sundhedsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med svejsning og termisk skæring. Herunder lærer du om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med de anvendte stoffer og materialer. Efter kurset ved du, hvilke regler og krav, som er gældende på kursets forskellige områder.
Den korrekte benævnelse på kurset er Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk og den henviser til §17 i Kræftbekendtgørelsen (KBR 1795 af 18/12 2015) hos Beskæftigelsesministeriet/Arbejdstilsynet.
Ja, sikkerhedskurset blev benævnt §26 indtil 2015, derefter §17.
Nej, §26 kurset er stadig gyldigt, selvom kurset benævnes §17 kursus idag.
Der er ingen forældelse på §17 / §26 kurset.

Adgangskrav til svejsekurser

Et §17 kursus ("Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring") er et lovkrav for at kunne deltage i et svejsekursus. Det er samme kursus som §26. Læs mere om alle vores svejsekurser. Du er også velkommen til at kontakte en af vores dygtige svejsefaglærere, hvis du overvejer et svejsekursus.
Se kontaktoplysninger her.

Uddannelsen som national svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien). Her får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål.

Kurser i varmt arbejde

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer. Her lærer du at udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt.

Se relevante kurser