Svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien).

Svejsekoordinator

Om uddannelsen som national svejsekoordinator 

Uddannelsen varer 33 dage, men der er mulighed for at få forløbet afkortet, hvis du tidligere har gennemført et eller flere af de 9 AMU-mål, som er listet nederst på siden. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 10 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejse-koordination. 

Forløbet indeholder 9 undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål. Næste forløb starter d. 10. september 2018. Hvis der skal udstedes bevis på gennemført uddannelse i national svejsekoordinator, er den anbefalede rækkefølge at starte med modul 1 og tage modulerne fortløbende. Der udstedes AMU-bevis efter hvert enkelt kursus. 

Uddannelsens formål 

Gennem uddannelsen som national svejsekoordinator får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål. Desuden har du indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834 og kan anvende denne viden i praksis. 

Du har ligeledes en svejseteknisk viden, der gør dig i stand til at varetage almindeligt forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium i henhold til DS/EN 1090-serien. 

Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670. 

Uddannelsens moduler 

Her har du mulighed for at tilmelde dig et eller flere moduler enkeltvis. 

Modul 1: Kvalitetsstyring af svejsearbejde (46981) - 5 dage 

Modul 2: Faglig regning og matematik (45215 + 48348) - 5 dage 

Modul 3: Materialelære, stål (45118) - 3 dage 

Modul 4: Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (46980) - 5 dage 

Modul 5: Materialelære, rustfri stål (45117)- 3 dage 

Modul 6: Skæreprocesser og fugeformer (46979) - 3 dage 

Modul 7: Materialeforståelse, aluminium (46483) - 3 dage 

Modul 8: Udarbejdelse af WPS (48350) - 3 dage

Modul 9: Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (46978) - 3 dage 

Mulighed for indkvartering 

Har en medarbejder mere end 120 km. i samlet transport eller mere end 3 timers samlet transporttid hver dag, har medarbejderen mulighed for at få logi betalt. Medarbejderen, som skal være i AMU's målgruppe, skal selv afholde udgifter til forplejning. Booking af hotel skal ske ved at kontakte kursussekretær Mette Nielsen på tlf. 66 13 66 70. 

Kontakt

Mogens Henriksen

Uddannelseskonsulent

mh@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 47 26

Brochurer

National svejsekoordinator

Svejser og CE-mærket bygningsstål

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer

Audit, kvalitetsstyring i en stålprod. virksomhed

Udarbejdelse af WPS