Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Svejsekoordinator

Om uddannelsen som national svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke (CE-mærkning) deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien).

Uddannelsen varer 33 dage, men der er mulighed for at få forløbet afkortet, hvis du tidligere har gennemført et eller flere af de 9 AMU-mål, som er listet nederst på siden. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 18 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejse-koordination.

Forløbet indeholder 9 undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål. Hvis der skal udstedes bevis på gennemført uddannelse i national svejsekoordinator, er den anbefalede rækkefølge at starte med modul 1 og tage modulerne fortløbende. Der udstedes AMU-bevis efter hvert enkelt kursus.

FAQ - National svejsekoordinator

For deltagere, som har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn eller tidsmæssige udfordringer, er der mulighed for tilskud til kost og logi. Tilskuddet er op til 500 kr. pr. døgn efter regning. Evt. booking af hotel skal ske ved at kontakte kursussekretær Mette Nielsen på tlf. 66 13 66 70.
Svejsekoordinatorforløbet afvikles på AMU-Fyn, som ligger på Petersmindevej 50 i Odense.
AMU-Fyn har uddannet over 200 svejsekoordinatorer fra Sjælland, Fyn og resten af Region Syddanmark.
Uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator er et attraktivt tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter i stål eller aluminium, og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-1, hvor der er krav om, at der er en svejsekoordinator tilknyttet produktionen.
Uddannelsen varer i alt 33 dage og er delt op i 9 moduler.
Hvert af de 9 moduler afsluttes med en prøve for at opnå kursusbevis.
Deltagerbetalingen er p.t. kr. 134,- pr. deltager pr. dag (2023). Deltagere med videregående eller højere uddannelser skal betale den fulde kursuspris.

Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse, som p.t. er på 911,- kr. pr. dag (2023).

Taksterne reguleres efter Finanslovens vedtagelse ved årets udgang.
Læs mere om de generelle tilmeldingsbetingelser 
Personer, som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk. ( §17, tidligere § 26)

Uddannelsens formål

Gennem uddannelsen som national svejsekoordinator får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål. Desuden har du indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834 og kan anvende denne viden i praksis.

Du har ligeledes en svejseteknisk viden, der gør dig i stand til at varetage almindeligt forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium i henhold til DS/EN 1090-serien.

Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Bliv klogere på vores svejsekurser

Vores Svejsekurser er opbygget omkring fælles kompetencebeskrivelser fra Undervisningsministeriet, som retter sig mod jobmuligheder på arbejdsmarkedet inden for svejsning generelt. Svejseforløbene kan sammensættes inden for MIG/MAG-svejsning, TIG-svejsning, Lysbue- og/eller Gassvejsning samt Flammeskæring og Arbejdsmiljø/sikkerhed (§ 17).
Lær at svejse på et af AMU-Fyns svejsekurser. Vi har et svejsekursus til dig både som begynder og øvet.   

Adgangskrav til vores svejsekurser

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at deltageren har gennemført 1-dags kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17 kursus). Ved opstart af et kursus foretages der en visitering for at finde ud af om svejsekursisten er startet på det rigtige niveau i forhold til nuværende kvalifikationer og ønsker til kurset. 

Få et svejsecertifikat

Det er muligt at aflægge et eller flere certifikater. Et skolecertifikat er svejserens personlige bevis for sine faglige færdigheder.
Læs mere om svejsecertifikater.

Kurser i varmt arbejde

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer. Her lærer du at udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt.

Se relevante kurser