Svejsekoordinator

Om uddannelsen som national svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien)

Uddannelsen varer 33 dage, men der er mulighed for at få forløbet afkortet, hvis du tidligere har gennemført et eller flere af de 9 AMU-mål, som er listet nederst på siden. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 18 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejse-koordination.

Forløbet indeholder 9 undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål. Hvis der skal udstedes bevis på gennemført uddannelse i national svejsekoordinator, er den anbefalede rækkefølge at starte med modul 1 og tage modulerne fortløbende. Der udstedes AMU-bevis efter hvert enkelt kursus.

Uddannelsens formål

Gennem uddannelsen som national svejsekoordinator får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål. Desuden har du indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834 og kan anvende denne viden i praksis.

Du har ligeledes en svejseteknisk viden, der gør dig i stand til at varetage almindeligt forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium i henhold til DS/EN 1090-serien.

Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Uddannelsens moduler

Her har du mulighed for at tilmelde dig et eller flere moduler enkeltvis.

Modul 1: Kvalitetsstyring af svejsearbejde (46981) - 5 dage

Modul 2: Grundlæggende faglig regning (47668 + 48746) - 5 dage

Modul 3: Materialelære, stål (45118) - 3 dage

Modul 4: Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (46980) - 5 dage

Modul 5: Materialelære, rustfri stål (45117)- 3 dage

Modul 6: Skæreprocesser og fugeformer (46979) - 3 dage

Modul 7: Materialeforståelse, aluminium (46483) - 3 dage

Modul 8: Udarbejdelse af WPS (48350) - 3 dage

Modul 9: Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (46978) - 3 dage

Mulighed for indkvartering

For deltagere, som har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn eller tidsmæssige udfordringer, er der mulighed for tilskud til kost og logi. Tilskuddet er op til 500 kr. pr. døgn efter regning. Evt. booking af hotel skal ske ved at kontakte kursussekretær Mette Nielsen på tlf. 66 13 66 70.
Se relevante kurser