Svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien).

Kommende AMU Kurser i Svejsekoordinator

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Svejsekoordinator

Næste forløb starter 24. august 2020

Om uddannelsen som national svejsekoordinator 

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien)

Uddannelsen varer 33 dage, men der er mulighed for at få forløbet afkortet, hvis du tidligere har gennemført et eller flere af de 9 AMU-mål, som er listet nederst på siden. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 18 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejse-koordination. 

Forløbet indeholder 9 undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål. Hvis der skal udstedes bevis på gennemført uddannelse i national svejsekoordinator, er den anbefalede rækkefølge at starte med modul 1 og tage modulerne fortløbende. Der udstedes AMU-bevis efter hvert enkelt kursus. 

Uddannelsens formål 

Gennem uddannelsen som national svejsekoordinator får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål. Desuden har du indsigt i, hvordan en kvalitetsmanual opbygges i henhold til kravene i DS/EN 1090 og DS/EN 3834 og kan anvende denne viden i praksis. 

Du har ligeledes en svejseteknisk viden, der gør dig i stand til at varetage almindeligt forekommende svejsekoordineringsopgaver i små og mellemstore virksomheder, som udfører konstruktioner i stål/aluminium i henhold til DS/EN 1090-serien. 

Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670. 

Uddannelsens moduler 

Her har du mulighed for at tilmelde dig et eller flere moduler enkeltvis. 

Modul 1: Kvalitetsstyring af svejsearbejde (46981) - 5 dage 

Modul 2: Grundlæggende faglig regning (47668 + 48746) - 5 dage 

Modul 3: Materialelære, stål (45118) - 3 dage 

Modul 4: Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (46980) - 5 dage 

Modul 5: Materialelære, rustfri stål (45117)- 3 dage 

Modul 6: Skæreprocesser og fugeformer (46979) - 3 dage 

Modul 7: Materialeforståelse, aluminium (46483) - 3 dage 

Modul 8: Udarbejdelse af WPS (48350) - 3 dage

Modul 9: Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (46978) - 3 dage 

Mulighed for indkvartering 

For deltagere, som har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn eller tidsmæssige udfordringer, er der mulighed for tilskud til kost og logi. Tilskuddet er op til 500 kr. pr. døgn efter regning. Evt. booking af hotel skal ske ved at kontakte kursussekretær Mette Nielsen på tlf. 66 13 66 70.

Kontakt

Tine Mathiesen Hagen

Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS

tmh@amu-fyn.dk

Tlf.: 30 59 07 15

Tine Mathiesen Hagen

Brochurer

National svejsekoordinator

National svejsekoordinator 07040119.pdf

Svejser og CE-mærket bygningsstål

Svejse og CE-mødet bygningsstål 07100119.pdf

Audit, kvalitetsstyring i en stålprod. virksomhed

Audit kvalitetsstyring i en stålproducerende virksomhed 07110119.pdf

Udarbejdelse af WPS

Udarbejdelse af WPS 07090119.pdf

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer

Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer 07120119.pdf