Kontakt - uddannelseskonsulent
Mikal Petersen
Uddannelseskonsulent
- Kommuner/offentlig

- Det grønne/gartner

- E-learning

- Førstehjælp

- Brandbekæmpelse

- Ergonomi

- Personaleudviklende kurser

- Social og sundhed

- IT

- Rengøring

- Svejsning
Skriv en besked
Kontakt - uddannelseskonsulent
Martin Mølgaard Schmidt
Uddannelseskonsulent
- Kommuner/offentlig

- Det grønne/gartner

- E-learning

- Førstehjælp

- Brandbekæmpelse

- Ergonomi

- Personaleudviklende kurser

- Social og sundhed

- IT

- Rengøring

- Svejsning
Skriv en besked
Kontakt - Kursussekretær
Mette Nielsen
Kursussekretær - Svejsning og rengøring
Skriv en besked
KONTAKT - faglærer
Tine Mathiesen Hagen
Svejsefaglærer / Ansvarlig svejsekoordinator / IWS
Svejsning
Skriv en besked
Kontakt - faglærer
Kaj Kærsig Christensen
Svejsefaglærer / Stedfortrædende svejsekoordinator
Skriv en besked
Kontakt - faglærer
Per Rasmussen
Svejsefaglærer
Skriv en besked

Svejsning

Bliv klogere på vores svejsekurser

Vores Svejsekurser er opbygget omkring fælles kompetencebeskrivelser fra Undervisningsministeriet, som retter sig mod jobmuligheder på arbejdsmarkedet inden for svejsning generelt. Svejseforløbene kan sammensættes inden for MIG/MAG-svejsning, TIG-svejsning, Lysbue- og/eller Gassvejsning samt Flammeskæring og Arbejdsmiljø/sikkerhed (§ 17).

Adgangskrav

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at deltageren har gennemført 1-dags kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17 kursus). Ved opstart af et kursus foretages der en visitering for at finde ud af om svejsekursisten er startet på det rigtige niveau i forhold til nuværende kvalifikationer og ønsker til kurset.

Varighed

Svejsekursernes længde vil afhænge af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser varer typisk 5-15 dage. De kan dog afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer.

Undervisningen

Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske og teoretiske svejseopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de ønskede kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, hvor deltageren ved beståelse modtager et uddannelsesbevis.

Opstart

Vi tilbyder opstart hver Uge, hele året, dog undtaget ferieperioder. Du kan ringe til kursussekretær Mette Nielsen og få nærmere oplysninger på tlf.: 63 13 51 02. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 8.00-15.20.

Åbningstid i svejseværkstedet

I vores svejseværksted i Odense er åbningstiden kl. 7.00 - 14.24.
Hvis du har nogle spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6613 6670. 

Gyldighed

Certifikatet gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium.

Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb. Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer AMU-Fyn's kvalitetsmanual.

For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang, man skal certificeres.

Første gang man aflægger et certifikat, skal man udfylde en ansøgning for at komme med i ordningen.

For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere en af følgende uddannelser / arbejdserfaring:

  • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
  • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
  • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning, skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.

Tilbudte skolecertificeringer

Vi kan certificere inden for følgende stålgrupper (DS/ISO 15608) og tilsatsmateriale-grupper (DS EN ISO 9606-1):

Tig-svejsning:

Rustfrit stål gr. 8.1 – FM5
Legeret stål gr. 5.1 – FM3
Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1
Aluminium gr. 23

MAG-SVEJSNING

Lavt/ulegeret stål, gr.1,1--FM1

Elektrodesvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1

Mig-svejsning

Aluminium gr.23

Gassvejsning:

Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Certifikattyper

K-certifikat gyldigt til kantsømme.
P-certifikat (Plade) gyldigt til stumpsømme.
R-certifikat gyldigt til Rør,(Plade) stumpsømme.

Smalle certifikater

Det betyder, at din virksomhed kan få medarbejderne certificeret til et mere specifikt gyldighedsområde, i lighed med værkstedscertifikaterne, efter DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2. I praksis kan du få skolecertifikater inden for TIG-; MAG/MIG- og Lysbuesvejsning i følgende:

Kantsøm Plade PF (lodret stigende)
Kantsøm Plade/rør PH
Stumpsøm Plade PF
Stumpsøm Plade PE (under-op)
Stumpsøm Rør PC (side-ind)
Stumpsøm Rør HL045 (skrå)

Prøver

Når du aflægger prøver til et skolecertifikat, skal du lave 2 praktiske prøver - en lodtrækningsprøve og en obligatorisk prøve samt en teoretisk prøve. Prøvningen overvåges af AMU-Fyns eksaminatorer. Den ene praktiske prøve* sendes til afprøvning hos prøvningsvirksomheden NSK* for godkendelse.

Værkstedscertifikat

Et værkstedscertifikat er tilknyttet et bestemt firma, produkt og svejser. Certificering foregår i firmaet, eller på skolen med en verificeret prøvningsinstans som eksaminator. Certifikatet tilhører firmaet og er gyldigt i 3 år for stål, og 2 år for aluminium.

Prøver i AMU

Der er for mange af vores kurser mulighed for at aflægge en prøve, som efterfølgende vil udløse et AMU-bevis. Alternativt vil du efter kurset modtage et deltagerbekræftelse.

Læs mere om Prøver i AMU.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6613 6670. Vi vil alt efter din indgangsvinkel hjælpe med at udrede dine muligheder.
Se relevante kurser
§ 17
Lysbuesvejsning proces 111
Svejsekoordinator
MAG-Svejsning proces 135
MAG-Svejsning proces 136
MIG-svejsning proces 131
TIG-Svejsning proces 141
Gas-Svejsning proces 311
Flammeskæring
Diverse
Svejsekoordinator, opfølgning
Seneste nyt
Brochurer