Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Varmt arbejde

Hvilke kurser i varmt arbejde tilbydes?

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

FAQ - varmt arbejde

Det er et kursus for personer, der arbejder med gnistproducerende værktøj.
Det kan du blandt andet tage på AMU-Fyn. Se andre udbydere på www.voksenuddannelse.dk
Det gælder i 5 år, så skal det recertificeres
Det tager 7,4 time eller 1 dag.
I Danmark er det ikke et lovkrav at have et varmt arbejde bevis, når du arbejder med gnistproducerende værktøj, men mange arbejdspladser kræver det alligevel.

Nogle forsikringsselskaber dækker ikke ved ildspåsættelse ved brug af gnistproducerende værktøj uden forudgående kursus i varmt arbejde. Det er et forsikringskrav.

Det overordnede mål med kurserne er, at du som deltager får kendskab til, hvordan en brand opstår og udvikler sig, så du er i stand til at foretage brandslukning i forbindelse med dit arbejde. Du lærer derfor om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvordan du vurderer mulige farer, og hvordan du anvender forskellige slukningsmetoder.

Hvis du har spørgsmål til vores kurser i brandbekæmpelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

For bygningsarbejdere

Som bygningsarbejder tilbydes du kurset i brandforanstaltninger med gnistproducerende værktøj, hvor du lærer at udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt. Du lærer også at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Uddannelsen som national svejsekoordinator

National svejsekoordinator er et uddannelsestilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE mærke deres produkter (i henhold til DS/EN 1090-serien). Her får du kendskab til ansvar og pligter i henhold til DS/EN 14731, og du kan anvende dem i det daglige arbejde og i overensstemmelse med gældende DS/EN-standarder og -kvalitetsmål.

For anlægsgartnere

Som anlægsgartner tilbydes du kurset i brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding. Her kommer du til at arbejde med de mulige farer og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

Få et svejsecertifikat

Det er muligt at aflægge et eller flere certifikater. Et skolecertifikat er svejserens personlige bevis for sine faglige færdigheder.
Læs mere om svejsecertifikater.

§17 ER ET KRAV FOR AT TAGE ET SVEJSEKURSUS PÅ AMU-FYN I ODENSE

Skal du svejse eller på svejsekursus er et §17 kursus et krav. Læs mere om alle vores svejsekurser.
Du er også velkommen til at kontakte en af vores dygtige svejsefaglærere, hvis du overvejer et svejsekursus.
Se kontaktoplysninger her.

Se relevante kurser