Varmt arbejde

Når man er beskæftiget med varmt arbejde, er det relevant at have nøje kendskab til, hvordan en brand opstår og udvikler sig, og hvordan du skal bekæmpe den. Hos AMU-Fyn underviser vi dig derfor i sikkerhedsmæssig brandslukning.

Kommende AMU Kurser i Varmt arbejde

Kurser uden oprettede hold

Kontakt skolen på tlf. 66 13 66 70 for yderligere oplysninger..

Varmt arbejde

Hvilke kurser i varmt arbejde tilbydes?

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.


For bygningsarbejdere

Som bygningsarbejder tilbydes du kurset i brandforanstaltninger med gnistproducerende værktøj, hvor du lærer at udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt. Du lærer også at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.


For anlægsgartnere

Som anlægsgartner tilbydes du kurset i brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding. Her kommer du til at arbejde med de mulige farer og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.


For tagdækkere

Som tagdækker tilbydes du kurset i brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde. Her lærer du at udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt, at vurdere mulige farer og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.


Hvad får du ud af kurserne?

Det overordnede mål med kurserne er, at du som deltager får kendskab til, hvordan en brand opstår og udvikler sig, så du er i stand til at foretage brandslukning i forbindelse med dit arbejde. Du lærer derfor om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvordan du vurderer mulige farer, og hvordan du anvender forskellige slukningsmetoder.

Hvis du har spørgsmål til vores kurser i brandbekæmpelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670. 

Kontakt

Mikal Petersen

Uddannelseskonsulent

mp@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 50 56

Mikal Petersen

Brochurer

Håndtering af uheld og ulykker

Håndtering af uheld og ulykker

Varmt arbejde

Varmt arbejde