Se vores udvalg af svejsekurser

Se vores udvalg af svejsekurser

Kvalitetsstyring af svejsearbejde, modul 1

Kort fortalt

Deltageren får værktøjer til udarbejdelse af kvalitetsmanual for certificeret svejsearbejde

Hold

27-01-2025
Kvalitetsstyring af svejsearbejde, modul 1
Info om fag
46981 - Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:
• Hvordan en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af produktionsforløb i et svejseværksted, i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien udarbejdes
• Kravene i Bygningsreglement BR18 om kvalitetsstyring ved fremstilling af bygningskonstruktioner i stål og aluminium
• Hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien
• Hvordan kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted fastlægges via udførelsesklasser (EXC-klasser)
• De jobfunktioner som kræves til svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731.

Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter:
• Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted
• Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr
• Kontrakt gennemgang og teknisk evaluering
• Krav ved brug af eventuelle underleverandører
• Krav til inspektion og prøvning
• Produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering
• Materialeindkøb, håndtering og dokumentation
• Krav ved afvigelser og korrigerende handlinger
• Krav til kalibrering
• Krav til identifikation og sporbarhed
• Rapportering og dokumentation

Deltageren har grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og kontrol af kvalitetsstyringssystemets effektivitet via audit.

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og kvalitetsforståelse:
• Udarbejde og vedligeholde kvalitetsmanualer i henhold til DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834, herunder håndtere opdateringer i forhold til manual og kvalitetsstyring
• Fastlægge kvalitetsniveau (EXC-klasse) for et svejseværksted eller en underleverandør
• Foretage produktionsplanlægning, herunder beskrive tilhørende procedurer og kvalificering
• Arbejde med afvigelser og korrigerende handlinger
• Arbejde med fuld sporbarhed af materialer og svejsere, herunder udarbejde og føre svejselog
• Definere jobfunktioner for en svejsekoordinator

Fagnummer: 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50