Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Svejsning §17 certifikat (tidligere §26)

Ønsker du at opkvalificer din svejsning?

Hvis du går og drømmer om at opkvalificer dig selv, med en §17 certifikat inden for svejsning, er du kommet til det helt rette sted.

Hos Amu Fyn har du muligheden for at tilegne dig de nødvendige kvalifikationer på ganske få dage, og give dig selv en stor fordel på CV’et.

Med et §17 kursus åbner du op for en masse forskellige arbejdsopgaver og du vil lærer du om sundhedsrisici og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med svejsning og termisk skæring.
Herunder lærer du om forebyggelse af kræftrisikoen ved at arbejde med de anvendte stoffer og materialer. Efter kurset ved du, hvilke regler og krav, som er gældende på kursets forskellige områder.

Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed

Hos AMU-Fyn finder du en lang række af kurser. Et kursus i §17 behandler områder som luftforurening af røg, gas og støv, og du lærer om, hvilke sundhedsrisici der er forbundet med det. Det kan for eksempel være astma eller kræft. For at gøre dig i stand til at sikre dig imod forurening relaterede sygdomme, lærer du på kurset at foretage forureningsbekæmpelse og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Eksempelvis lærer du om reglerne for ventilation og åndedrætsværn.

Der er også andre potentielle sundhedsrisici ved arbejde med svejsning eller termisk skæring, som for eksempel øjen- eller høreskader. Derfor lærer du på paragraf 17 kurset også om brug af gode værnemidler, så du kan bruge den mest ideelle beskyttelse under dit daglige arbejde.

Kompetencer efter gennemført uddannelse

Du vil få kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i kræftbekendtgørelsen til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Du vil samtidig få teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil på følgende områder:

 • Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
  • Røg, støv og gasarter
  • Forureningens art og mængde, afhængig af proces.

 • Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
  • Irritation af luftveje og hud
  • Kronisk bronkitis
  • Astma
  • Manganisme
  • Kræft
  • Reproduktions Slader
  • Allergi
  • Grænseværdier
  • Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

 • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
  • Regler for ventilation, punkt-, process- og rumventilation
  • Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
  • Substitution
  • Regler for brug af åndedrætsværn

 • Optisk stråling, herunder:
  • Risici for skader på øjne og hud
  • Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.
  • Personlige værnemidler, generelt
  • Øjenværn
  • Høreværn
  • Brug af åndedrætsværn
  • Handsker
  • Skødeskind
  • Beskyttelsesærmer
  • Beskyttelsesfodtøj

 • El sikkerhed, herunder:
  • El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
  • Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

 • Særlige arbejdsplads foranstaltninger, herunder:
  • Kræft Bekendtgørelsens krav til arbejdsplads foranstaltninger, herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
  • Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
  • Sidemands Effekt
  • Opbevaring af personlige værnemidler

AMU-Fyn

Ønsker du at blive en eftertragtet arbejdskraft, kan du hos AMU Fyn gør drømmen til virkelighed. Vi har kurserne der giver dig de helt nødvendige kompetencer og certificeringer for at kunne blive til gartner og efteruddanne dig. Vi tilbyder at du kan erhverve dig flere certifikater i et trygt, rummeligt og moderne uddannelsesmiljø, med dygtige og erfarne undervisere, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov, der sørger for, at du bliver klædt godt på til fremtidens opgaver med lige netop det du ønsker.

Vi er eksperter i kurser og efteruddannelser. Vores målgruppe er bred, og vi er vant til at have kursister med forskellig etnicitet, forudsætninger og behov. På AMU-Fyn bliver du parat til at løse nye arbejdsopgaver med dit bevis er du godt kørende, og kan arbejde hen imod en ny og spændende fremtid på arbejdsmarkedet.

Jobmuligheder

Med et bevis i hånden, åbner du op for en lang række spændende jobmuligheder, samtidig med at du bliver en eftertragtet arbejdskraft. Dine chancer for at få et job efter endt uddannelse være større. Der er nemlig en stor konkurrence blandt ansøger når det kommer til det danske arbejdsmarked. Du vil derfor gøre dig selv en stor tjeneste at gøre dig mere attraktiv. Med kurser, uddannelser og certifikater giver du dig selv et forspring på denne front. Du vil blive anset som initiativrig, ved at du er villig til at lære og efteruddanne dig selv – hvilket er en evne der bliver sat pris på, på arbejdspladserne. Du vil blive anset som en styrke med din viden og kunnen, og derfor vil du give dig selv en større jobsikkerhed.
Et sikkerhedskursus §17 tager 1 dag
Den korrekte benævnelse på kurset er Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk og henviser til §17 i Kræftbekendtgørelsen (BKR1795 af 18/12 2015 hos Beskæftigelsesministeriet/Arbejdstilsynet.
Ja, sikkerhedskurset blev benævnt §26 indtil 2015, derefter §17.

Er du i tvivl?

Skulle du sidde og være i tvivl, hvilket truck kursus eller hvilken certificering der er det rette valg for dig, vil vi her hos AMU-Fyn hjertens gerne hjælpe dig på vej mod en bedre afklaring. For det er selvfølgelig vigtigt at du får den uddannelse der er helt rigtig for dig og din fremtid. Kontakt os gerne på tlf. 66 13 66 70

FAQ §17

 

Hvilke krav skal du opfylde?

Certifikatet gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium.

Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb. Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer AMU-Fyn's kvalitetsmanual.

For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang, man skal certificeres.

Første gang man aflægger et certifikat, skal man udfylde en ansøgning for at komme med i ordningen.

For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere en af følgende uddannelser / arbejdserfaring:

 • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
 • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
 • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning, skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.