Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Erhvervsudd. for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelserne er under forandring. Fra sommeren 2015 vil EUV være vejen til at blive faglært, hvis du er fyldt 25.

EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Ønsker du hjælp til at komme i gang med en uddannelse inden for rengøringsbranchen eller bygge/anlægsbranchen, så kan du kontakte hhv. Lone Lauridsen på mail ltl@amu-fyn.dk eller Stig Christensen på mail sc@amu-fyn.dk

Du kan også læse mere om EUV på www.ug.dk