Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

AMU-Fyns kerneopgave, mission og vision

AMU-Fyns kerneopgave er at

Uddanne og opkvalificere flest mulige i forhold til arbejdsmarkedets til enhver tid gældende krav.

AMU-Fyns mission er todelt, men stærkt komplementær:

Sikre AMU-Fyns målgruppe en fremtidsrettet faglig og personlig opkvalificering, således at deres værdi på arbejdsmarkedet optimeres

Sikre at virksomhederne til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden for AMU-Fyns målgrupper.

AMU-Fyns vision er:

AMU-Fyn ønsker at være et kompetencecenter inden for voksen- og efteruddannelsesområdet med speciel fokus på de tre kerneområder:

  1. Praksisnær kompetenceudvikling
  2. Omstillingsparathed i forhold til arbejdsmarkedets behov
  3. Optimal individuel virksomhedstilpasning Dette skal ske med fokus på kvalitet i uddannelserne, tilfredse kunder og en sund økonomi.

Dette skal ske med fokus på kvalitet i uddannelserne, tilfredse kunder og en sund økonomi.