Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Pædagogisk værdigrundlag

AMU-Fyns pædagogiske værdigrundlag

AMU-Fyn vil som uddannelsescenter fastholde og udvikle et aktivt læringsmiljø gennem et fremadrettet samarbejde med private såvel som offentlige virksomheder og organisationer.

Ved et aktivt læringsmiljø forstås, at det giver deltagere i uddannelsesaktiviteter på AMU-Fyn kvalifikationer og kompetencer til gavn for den enkelte deltager og for erhvervslivet.

Deltagere i uddannelsesaktiviteter på AMU-Fyn vil igennem aktiv inddragelse i undervisningen opnå praksisnære kompetencer, der giver mulighed for konstruktivt at indgå i virksomhedernes organisering og gennemførelse af arbejdet.

Pædagogisk og faglig kompetenceudvikling af underviserne på AMU-Fyn har ved såvel ledelsen som medarbejderne en høj prioritet. Dette sikrer, at AMU-Fyn er i stand til at fastholde og udvikle en høj kvalitet i uddannelserne, der modsvarer kravene fra erhvervslivet.