Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Lokale uddannelsesudvalg rengøring & serviceassistent

Det lokale uddannelsesudvalg nedsættes ved AMU-Fyn i henhold til lov nr. 431 af 30. juni 1993 om arbejdsmarkedsuddannelsescentre. Det hedder i denne lov, at hvert AMU-Center kan nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen skal dække de uddannelsesplaner, centret udbyder. De lokale uddannelsesudvalg dækker følgende uddannelsesområder:

  1. Rengøring og serviceassistentuddannelsen
  2. Struktøruddannelsen

Det lokale uddannelsesudvalg skal rådgive AMU-Fyn i spørgsmål, der vedrører de uddannelsesplaner, der er omfattet af udvalgets ansvarsområde og virke for samarbejdet mellem det regionale arbejdsmarked og AMU-Fyn. Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre, at AMU-Fyn's aktiviteter stedse modsvarer det lokale uddannelsesbehov.

Medlemmerne af uddannelsesudvalget skal have tilknytning til det geografiske område, som de pågældende uddannelsesplaner dækker.

I menuen til venstre finder du medlemslister for de respektive uddannelsesudvalg.