Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Lokal udd.udvalg struktør

Medlemmer

På AMU-Fyn er der nedsat to lokale uddannelsesudvalg:
  1. Rengøring og serviceassistentuddannelsen
  2. Struktøruddannelsen

Udvalgene skal rådgive AMU-Fyn i spørgsmål omkring deres fagområder. Udvalget er nedsat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.