Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Kristina på skolebænken: Uddannelse er en gevinst for hele teamet

DSC_0877-_-mellem

Kristina på skolebænken: Uddannelse er en gevinst for hele teamet

Kristina Bjerre ser det som en gevinst både for hende og hendes arbejdsgiver, at hun nu får uddannelse i det, hun arbejder med.
11 uger på skolebænken er givet godt ud. For når Kristina Bjerre kommer tilbage til rengøringsarbejdet i Nyborg Kommune bliver det både med ny energi og mere viden. »Vi er 6 rengøringsassistenter, der arbejder sammen. Jeg tænker helt klart, at de andre også kan få glæde af, at jeg har været på skolebænken, for jeg kommer tilbage med ny viden om metoder mv. Og i takt med at flere af mine kolleger får den samme uddannelse, kan vi løfte hele arbejdet, så det er også en gevinst for arbejdsgiveren.« Kristina Bjerre arbejder i rengøringsteamet i Nyborg Kommune. »Når vi får uddannelsen, har vi nemmere ved at klare tingene selv, og har måske ikke så megen brug for at spørge teamlederen til råds. Når vi har viden, kan vi støtte og hjælpe hinanden, så jeg tror, det er en gevinst for serviceteamet, at man prioriterer uddannelse,« siger Kristina Bjerre, der netop har færdiggjort uddannelsen til rengøringstekniker.

Viden giver færre fejl
 Og så peger hun på en anden stor kvalitetsfordel: »Når vi har mere viden om materialer, produkter og doseringer, vil der blive lavet færre fejl. Vi kan passe bedre på materialer og vi bliver mere effektive.«

 Selv har hun arbejdet som rengøringsassistent i 17 år og har tidligere fået korte kurser. Men et længere forløb giver mere, synes hun. »Da jeg begyndte i faget, tænkte vi nok ikke så meget over doseringer. Vi læste ikke så meget på deklarationen, men hældte lidt i spanden. I dag er der meget mere fokus på, hvad produkterne skal bruges til og hvordan man bruger dem rigtigt. Det er godt at lære på en uddannelse.«

Oplæring af nye medarbejdere
 Kristina Bjerre husker også tilbage på sin egen oplæring i faget. »Hvis jeg havde fået den rigtige oplæring dengang, tror jeg meget ville have været lettere for mig.« Dermed peger hun også på fordelen i at assistenterne er uddannet. For når der kommer nye ind i faget, har de en viden, som ligger til grund for den oplæring de giver videre. »Det er en stor fordel, hvis vi kan give den rigtige viden og de rette arbejdsmetoder videre fra begyndelsen. Ellers tillægger man sig hurtigt nogle dårlige vaner. Gør jeg de rigtige ting, så lærer jeg det videre til de næste, der bliver ansat.« Selv vil Kristina Bjerre også tænke over egne vaner. »Allerede efter første skoleperiode gik jeg hjem og ændrede på nogle vaner. Det er vigtigt, at vi også er bevidste om ergonomi, så vi kan passe på os selv. Det er ting man nok er klar over, men måske glemmer. Derfor har det været godt at få det genopfrisket.«

AMU udfordrer
 Det at komme i skole på AMU Fyn sammen med assistenter fra andre arbejdspladser og med lærere som kan udfordre, giver også et nyt blik på branchen for den enkelte. Kristina Bjerre fortæller for eksempel, at hun nu har større viden om, hvordan det er at være på andre typer af arbejdspladser. Hun har lært noget om hospitalsrengøring og har selv fået blikket op for, at det måske kunne været spændende at arbejde på et plejehjem på et tidspunkt.
Billede1

Suzi Pasani og Kristina Bjerre er på skolebænken sammen. De er enige om, at de kommer tilbage til det daglige job med ny viden og dermed kan bidrage bedre til løsningen af rengøringsopgaverne.

 »Uddannelsen sætter arbejdet lidt i perspektiv, for vi får viden om, hvad andre i branchen arbejder med og hvad det kræver. Det giver respekt om andres arbejdsopgaver. Selv finder man også ud af, om der er nye udfordringer, man skal søge eller om der er noget, man bestemt ikke skal.« I dag er Kristina Bjerres arbejdsdag fordelt på tre kommunale arbejdspladser: en skole, et motionscenter og et bibliotek.

Skoledagen er anderledes

 Kristina Bjerre har været glad for det 11 uger lange skoleforløb, men det krævede også tilvænning. »Jeg er helt klart mest aktiv om formiddagen, for jeg er vant til, at min arbejdsdag begynder klokken 5 og slutter klokken 13. Derfor skal man vænne sig til først at møde i skole klokken 8 og have en længere dag.« Hendes skoleforløb har været delt i to perioder. Det ser hun som en fordel: »Det betyder, at man efter første skoleperiode går hjem på arbejdspladsen og afprøver det, man har lært. Det rejser så også nye spørgsmål, som man kan tage med tilbage på skolen. Det har været rigtigt givtigt.«

Vil du også prøve kræfter med et rengøringskursus, så kontakt uddannelseskonsulent Mikal Petersen ☎ 2967 5056 eller 📧 mp@amu-fyn.dk. 

Kilde: Rent i Danmark


læs mere om rengøringskurser