Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Hold

09-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
19-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
03-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
07-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
11-12-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
15-01-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
05-02-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
05-03-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
24-03-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
23-04-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
05-05-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
02-06-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
8 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kort fortalt

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Efter bestået kursus kan der udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). DBI-Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55