Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

Hold
10-03-2021
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Middelfart Kommune Affald og Genbrug Fynsvej 100 5500 Middelfart
1 dag Daghold
29-03-2021
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
1 dag Daghold
26-04-2021
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
1 dag Daghold
28-06-2021
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
AMU-Fyn Petersmindevej 50 5000 Odense C
1 dag Daghold
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 817,30
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Lis Rasmussen
Kursussekretær
Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 748,95