Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Håndtering af uheld og ulykker

Hold

11-06-2024
Håndtering af uheld og ulykker
07-10-2024
Håndtering af uheld og ulykker
25-11-2024
Håndtering af uheld og ulykker
09-09-2024
Håndtering af uheld og ulykker
17-09-2024
Håndtering af uheld og ulykker
24-09-2024
Håndtering af uheld og ulykker
04-06-2024
Håndtering af uheld og ulykker
3 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kort fortalt

På dette kursus lærer du om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Håndtering af uheld og ulykker
Info om fag
49265 - Håndtering af uheld og ulykker

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder:
Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv.
Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Fagnummer: 49265 Håndtering af uheld og ulykker Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85