Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører

Hold

06-06-2024
Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører

Overordnet kompetence mål:

Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer og kan, både selvstændigt og i samarbejde med
andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for
basal genoplivning.

Deltageren kan ved anvendelse af ABC-metoden vurdere om en tilskadekommen har kritiske skader. Deltageren
skal håndtere fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, bevidstløse med normal vejrtrækning og personer der er truet af kredsløbssvigt.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og
omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport af bevægelseshæmmede.
Deltageren kan yde førstehjælp ved knoglebrud på ben og nakke/ryg. Deltageren kan give psykisk førstehjælp
til tilskadekomne i de første minutter i forbindelse med ulykker.


Det centrale indhold på uddannelsen


Det komplette indhold af opdateringsuddannelsen ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Særtillæg 8: ”Førstehjælp til bevægelseshæmmede”


Gennemførelsen af uddannelsen


Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

I uddannelsesplanen for ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4
(Afslutning). Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.

I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser gennemføres som et samlet
kursusforløb.


Særlige bemærkninger


Instruktøren sikrer under uddannelsen at undervisningen tager udgangspunkt i målgruppens behov og gennemføres praksisnært.

Under uddannelsen fokuserer instruktøren på praktiske øvelser for målgruppen, f.eks. ulykker med fald fra
bil, lift, rampe eller kørestol.

Denne funktionsuddannelse kan benyttes som opdatering af tidligere erhvervet uddannelse
”Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor”.

Emner der behandles i flere planer, skal kun behandles én gang (stabilt sideleje/sideleje og fjernelse af
fremmedlegemer i luftvejene). Den overskydende tid bruges på praksisnære scenarier ved stroke og
bevidsthedspåvirkning – særligt ved ældre. Her kan pludselige fald eller ændringer af bevidstheds niveau
være udløst af stroke eller blodprop i hjertet.

Denne uddannelse er udarbejdet på foranledning af regionernes trafikselskaber.