Se kurser indenfor servicefagene

Se kurser indenfor servicefagene

Skadeservice

Det lærer du om på vores kurser

Inden for skadeserviceområdet har vi forskellige kurser, som tjener hver deres formål. Du kan derfor frit vælge imellem de kurser, som passer bedst til dine behov. Det kan være, at du er ny inden for rengøringsområdet og ønsker grundlæggende viden om rengøringshygiejne. Eller det kan være, at du gerne vil lære at foretage initial- og afsluttende rapportering vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. Dette og meget mere er muligt hos AMU-Fyn. Nedenfor kan du lære mere om, hvad du kan bruge vores skadeservicekurser til i det daglige.

At sikre din egen og andres sikkerhed

Når man arbejder som rengøringsassistent og sanitør, er man udsat for at støde på skimmelsvamp og forskellige typer af vand- og fugtskader. Det er derfor vigtigt, at man har grundlæggende viden om affugtningsprincipper og -materialer, hvis man støder på sådanne skader i det daglige arbejde.

For at sikre egen sikkerhed giver vi dig derfor viden om fugtmålingsmetoder og -udstyr, samt hjælp til at kunne identificere risikoer for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og klargøring til endelig skimmelafrensning. Du lærer i den sammenhæng også at anvende relevante værnemidler korrekt og vurdere farer, der er forbundet med opgaven. Du lærer derudover at anvende og udarbejde sagsrapporter i forbindelse med sagsstyring.

På vores grundlæggende rengøringshygiejnekursus har du mulighed for at få basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning i virksomheden. I den sammenhæng lærer vi dig at genkende berøringspunkter og om vigtigheden i god personlig hygiejne i forhold til at holde en høj standard, for at undgå smittespredning i virksomheden.

Har du spørgsmål til vores skadeserviceskurser og ønsker du nærmere information, kan du kontakte os her: 6613 6670

Se relevante kurser