Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Kran Certifikat

Ønsker du at kunne betjene en kran?

Har du et ønske om at blive kranfører, og blive klar til at nå nye højder i dit arbejdsliv? Hos Amu Fyn har du muligheden for at blive kranfører, der på ganske få dage giver dig en fordel på CV’et. Som kranfører åbner du nemlig op for en lang række jobmuligheder, og gør dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

En uddannelse hos os kan bruges på flere forskellige arbejdspladser, som fører af Travers og portalkraner, der især anvendes i industrien, eksempelvis har Lindø Industripark mange af disse typer kraner i brug i hverdagen.

Opgaverne med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg, af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv. Som kranfører har du typisk flere forskellige transport- og kranopgaver på en arbejdsdag, og du vil arbejde på skiftende arbejdspladser, alt efter hvor lastbilkranen er bestilt til at udføre kranopgaver. Du vil derfor meget ofte arbejde sammen med medarbejdere fra andre virksomheder.

Som lastbil kranfører er du meget ofte din egen arbejdsleder, hvor du planlægger udførelsen af arbejdet sammen med den ansvarlige på arbejdspladsen. En lastbil kranfører påtager sig hver dag et ansvarsfuldt job med mange forskellige udfordringer. Det kan være af- og pålæsning af byggematerialer, montage af elementer eller forskellige former for grabkørsel. Fælles for alle opgaverne er, at kranføreren altid formår at holde hovedet koldt og have sikkerheden i højsæde samtidigt med, at man fungerer som et serviceorgan, der yder det bedste for kunderne. Der er derfor tale om et job, som kræver megen selvstændighed. Og desuden ser du ind i en branche der har brug for flere chauffører. Der er derfor god mulighed for at gå direkte i job, når du har fået dit certifikat som kranfører.

Vi har kran uddannelsen til dig

På AMU-Fyn lægger vi stor vægt på sikkerheden. Du vil lære meget om at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således at uheld og skader kan forebygges. Vi arbejder helt fra bunden, så det er absolut ingen hindring, at du er helt uerfaren med kraner. Vi har meget erfaring med at håndtere ord, og talblindhed i en personlig og omsorgsfuld undervisning, der tager hensyn til kursistens eventuelle udfordringer. Et kursus tager 10 dage hos os.

Arbejdet med mobile kraner kræver kran certifikat, når kranen har et løftemoment på over 8 TM. På AMU-Fyn lægger vi vægt på, at de nyuddannede kranførere bliver rustet
til at kunne klare sig i branchen. Vi har stor fokus på sikkerheden og har udviklet praksisnære kranopgaver, som kursisten udfører under kyndig instruktion og vejledning.
Vi har ligeledes stor ekspertise i at støtte og hjælpe de kursister, der kommer med forskellige udfordringer, såsom ordblindhed, sprogvanskeligheder, talblindhed eller andet.

Kompetencer efter gennemført uddannelse

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1
og punkt 2.2

Efter endt uddannelse vil du have kendskab til:

  • Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
  • Mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
  • Mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
  • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
  • Indholdet af kran journaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
  • Reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
  • Mobile kraners stabilitets forhold
  • Jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
  • Valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
  • Korrekt anvendelse af støtteben

Ønsker du at blive en eftertragtet arbejdskraft, kan du hos AMU Fyn gør drømmen til virkelighed. Vi har kurserne der giver dig de helt nødvendige kompetencer og certificeringer for at kunne håndtere en kran. Vi tilbyder at du kan erhverve dig et krancertifikat i et trygt, rummeligt og moderne uddannelsesmiljø, med dygtige og erfarne undervisere, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov, der sørger for, at du bliver klædt godt på til fremtidens opgaver med lige netop det du ønsker.

Vi er eksperter i kurser og efteruddannelser på transportområdet. Vores målgruppe er bred, og vi er vant til at have kursister med forskellig etnicitet, forudsætninger og behov. På AMU-Fyn bliver du parat til at løse nye arbejdsopgaver med dit bevis er du godt kørende, og kan køre i mod en ny og spændende fremtid på arbejdsmarkedet.

Jobmuligheder

Med et bevis i hånden, åbner du op for en lang række spændende jobmuligheder, samtidig med at du bliver en eftertragtet arbejdskraft. Dine chancer for at få et job efter endt uddannelse være større. Der er nemlig en stor konkurrence blandt ansøger når det kommer til det danske arbejdsmarked. Du vil derfor gøre dig selv en stor tjeneste at gøre dig mere attraktiv. Med kurser, uddannelser og certifikater giver du dig selv et forspring på denne front. Du vil blive anset som initiativrig, ved at du er villig til at lære og efteruddanne dig selv – hvilket er en evne der bliver sat pris på, på arbejdspladserne. Du vil blive anset som en styrke med din viden og kunnen, og derfor vil du give dig selv en større jobsikkerhed.

Hvilke krav skal du opfylde?

Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel, enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Er du i tvivl?

Skulle du sidde og være i tvivl, hvilket truck kursus eller hvilken certificering der er det rette valg for dig, vil vi her hos AMU-Fyn hjertens gerne hjælpe dig på vej mod en bedre afklaring. For det er selvfølgelig vigtigt at du får den uddannelse der er helt rigtig for dig og din fremtid. Kontakt os gerne på tlf. 63 13 53 81.