Fornyelse af svejsecertifikater i forbindelse med Corona situationen

12. marts 2020

Certifikater kan fornyes op til tre måneder efter den påtrykte udløbsdato. Certifikater hvor udløbsdatoen ligger mere en tre måneder tilbage kan ikke fornyes.

I situationer hvor der pga. af særlig travlhed på den certificerende skole ikke er mulighed for at gennemføre certificering inden for den angivne frist henvises til de øvrige godkendte skoler.

Arbejdsgiverpåtegning af certifikater – Certifikater skal under normale forhold påtegnes mindst hver 6. måned. Indtil videre information gives, kan certifikater påtegnes indtil 9 måneder efter seneste påtegning.

Tilmeld dig et svejsekursus her

Eller kontakt ansvarlig svejsekoordinator Tine Mathiesen Hagen på tlf. 30590715 / tmh@amu-fyn.dk.