Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Undervisningsmiljøvurdering 2023

I henhold til lov nr. 166 af 14/3.2001 og senere ændringer lov nr. 311 af 4/4.2017 skal AMU-Fyn sikre, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på centret. Nedenstående spørgsmål har været inddraget i analysen. ​

Bemærk: 1 er dårligst og 5 er bedst.

Se resultaterne for undervisningsmiljøvurderinger for h.h.v. Petersmindevej og C.F. Tietgens Boulevard

Undervisningsmiljovurdering_PMV

Undervisningsmiljovurdering_TGB